Svets & verkstadsarbeten

Tak på sophanteringsstation

Tak på sophanteringsstation

Vi har tillverkat och monterat ett fällbart tak som fälls ner över en container.