Våra verksamhetsområden

Byggnadsplåtslageri

Vi åtar oss arbeten inom byggnadsplåtslageri och har stor erfarenhet av renoveringar och nybyggnation. I vår verkstad har vi en stor maskinpark som gör det möjlighet att förbereda detaljer för att senare färdigställa arbetet på plats.

Våra medarbetare har bred kompetens inom takläggning, takreparationer, takrenoveringar av framförallt plåttak. Våra kunder är små som stora. Vi åtar oss gärna arbeten av både villor och flerbostadshus men självklart kan vi också hjälpa dig som är ute efter en specifik lösning. Vi har även erfarenhet av konstruktion.

Plåttak är vår styrka

Vår spetskompetens ligger på plåttak eftersom vi är en plåtslagerifirma. Oavsett hur stort eller litet våra uppdrag är så levererar vi alltid ett kvalitativt plåtarbete. Vi arbetar alltid efter entreprenörföretagens riktlinjer när det gäller byggnadsplåtslageri.

Takunderhåll

Taket är ett av de mest utsatta delarna på en byggnad, därför är det viktigt att det håller tätt. Ett tak behöver löpande underhåll för att förhindra att skador skall uppstå på både människor och egendom. Här är några av de saker vi kan hjälpa till med:

  • Målning av plåttak
  • Rensning av rännor och rör
  • Snöskottning av tak
  • Kontinuerliga takbesiktningar

Tekniker och material vi arbetar med vid takarbeten

Här är några av de tekniker och material vi arbetar med.

Bandtäckning

Bandtäckning är den vanligaste metoden för planplåtstäckning. Denna metod är även lämplig för renovering av tak. Bandtäckning med långa band är den vanligaste metoden eftersom den passar i princip till alla byggnader.

Skivtäckning

Skivtäckning innebär att man utgår från skivformat och falsarsedan ihop plåten med stånd- och tvärfalsar. Skivtäckning framhäver utseendet på taket då den används för att ta till vara på gammal taktäckningstradition. Skivtäckning används alltså för att betona en klassisk arkitektur men även vid branta och vindutsatta lutningar.

Aluminiumtak

Aluminiumtak är ett väldigt populärt alternativ och ett överlägset material. När det gäller livslängd och täthet är materialet oslagbart. Aluminium tak är skonsam mot miljön och återvinningsbart. Materialet är även brandsäkert.

Koppartak

Koppartak är ett självklart val för dig som söker ett mer exklusivt takmaterial. Koppartak är ett dyrare alternativ men har en otrolig livslängd. Långsiktigt är koppartak ett mycket bra alternativ eftersom det inte kräver samma underhåll. Ett koppartak håller i 70-80 år beroende på underhåll såklart.

Kontakta oss om du behöver hjälp med takarbeten.