Våra verksamhetsområden

Solel

Att använda solens strålar som energikälla är både smart, gratis och miljövänligt eftersom strålarna kan omvandlas till el. Mer än hälften av all den el du behöver för tvätt, tork, belysning och hemelektronik skulle kunna komma från solen.

Möjlighet till subventionering

Man kan söka investeringsstöd för att installera solceller. Stödet söks hos Länsstyrelsen och nivån för det statliga stödet är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner och gäller både material och arbete. Taket för stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor.

De stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stöd betalas inte ut till åtgärder som fått annat kommunalt eller statligt stöd, t ex ROT-avdrag. För närvarande är ROT-avdraget max 30 % av arbetskostnaden.