Renovering av skola

På Ängarydsskolan i Tranås har en omfattande renovering gjorts. Tobias Plåt har utfört både takläggning, byggplåts- och ventilationsarbeten.

Vi på Tobias Plåt har gjort alla arbeten med byggnadsplåtslageri och även ventilationsarbetena i samband med renoveringen av Ängarydsskolan i Tranås