OVK

(Obligatorisk Ventilations Kontroll)

Vi utför OVK-besiktningar samt injustering av både nya och gamla system. OVK är viktigt för alla inomhusmiljöer och är ett lagkrav. För att utföra en sådan besiktning ska besiktningsmannen ha behörighet för just det ventilationssystem som byggnaden har vid tidpunkten för besiktning.

Vad innebär det att vara OVK-certifierad?

En OVK-certifierad medarbetare har minst 10 års erfarenhet från att arbeta med ventilation, dessutom krävs det att man genomgår en utbildning för att bli certifierad. Vid erhållet certifikat behöver man regelbundet uppdatera sig på den tekniska utvecklingen inom ventilation.

Hur går en OVK-besiktning till?

Ventilationssystemet kontrolleras noggrant så att det inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Vid besiktningen kontrolleras ventilationssystemets funktioner. Instruktioner och skötselanvisningar ska finnas tillgängliga.

Besiktningsintervallerna skiljer sig mellan olika byggnader, läs mer om lagkravet för denna besiktning här: www.ovkbesiktning.se

Besiktningsintervaller kan t ex vara enligt följande:

  • 3-års-intervall: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett ventilationstyp, samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med fläktstyrd till- och frånluft med adderad värmeåtervinning.
  • 6-års-intervall: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande enligt ovan som också har tillägget självdrag.

Det är fastighetens ägare som är ansvarig för att en OVK-besiktning genomförs och för att detta intyg placeras synligt i byggnaden.

Boka en OVK-besiktning med oss!

Behöver du rådgöra eller boka en OVK-besiktning? Eller har du fått en avisering? Kontakta oss på tel. 0140-13721 eller via mail så kan vi hjälpa dig. Använd oss gärna som både rådgivare och utförare, våra besiktningsmän är intresserade och mycket kunniga.