Ventilation

Både arbetsmiljö och inomhusmiljö i bostaden påverkas av kvaliteten på luften som vi andas. Vi behöver ett behagligt inomhusklimat som också är hälsosamt. Detta är skälet till att tekniken när det gäller ventilation och luftbehandling behöver vara effektiv.

Finns det en optimal ventilationslösning för dina behov? Vi kan lösa detta åt dig. För att uppnå ett optimalt inomhusklimat behöver du välja den teknologi som bäst passar din fastighets behov. Du behöver då ta hänsyn till hur många människor som kommer att använda utrymmet – och när.

Vi räknar ut vad som blir bäst för din fastighet och kan installera rätt ventilations- och luftkonditioneringssystem som vi sedan också kan underhålla. Ingen ventilationslösning är den andra lik, dessa lösningar är skräddarsydda utifrån behov och situation. Ett skräddarsytt system har högre effektivitet och kräver mindre underhåll.

Från projektering till färdig anläggning att tas i bruk.

Projektering av ventilationsanläggningar är ett viktigt arbetsområde för oss. Vi projekterar och utför ritningsarbetet i Autocad 2021 samt Magicad 2021 i både 2D och 3D. Vi utför ventilationsprojekt från projektering till färdig anläggning.

De anläggningar vi gör är bra, tystgående och energieffektiva enligt BBR-kraven (Boverkets Byggregler). Vi har ett holistiskt synsätt där vi kan tillhandahålla helheten från projektering till färdig anläggning. I varje del i kedjan tillhandahåller vi vår högutbildade och kunniga personal.

Service & underhåll: garantin för en stabil ventilationsanläggning.

Vi utför också injustering, service, reparation och rengöring av ventilationssystem (reparation och underhåll av ventilationskanaler och fläktar).

Vilka andra typer av uppdrag inom ventilation utför vi?

Det är vanligt att de beställningar vi får handlar om att man vill ha en ventilationslösning för att få bättre driftekonomi och ett bättre inomhusklimat. Det kan också vara ett nybygge där man vill installera ny ventilationsanläggning eller ersätta befintlig i samband med en renovering. Ofta kan det handla om att en befintlig anläggning inte fungerar. Då är vi bra på att felsöka och åtgärda.​

Låt oss berätta mer vad vi erbjuder inom ventilation.

Tveka inte att kontakta oss. Tillsammans kan vi sitta ner och diskutera dina eller ditt företags behov. Du är välkommen att ringa på 0140-137 21 eller maila oss.