Byggnadsplåtslageri

Inom vårt område byggnadsplåtslageri arbetar vi både med renoveringar och nybyggnation. Vår  mångåriga erfarenhet gör att vi kan åta oss det mesta inom området. 

Vi kan utföra arbeten inom byggnadsplåtslageri som t ex:

  • Tätskiktsarbeten
  • Takarbeten
  • Takunderhåll
  • Takbesiktningar
  • Plåtarbeten vid takbyten
  • Tätning av tak
  • Takreparationer

Vi samverkar och koordinerar

Med vår specialistkompetens på plats kan du känna dig helt trygg. Vid t ex taktegelbyte arbetar vi nära och integrerat med de snickare som utför den delen av arbetet. Vi sätter ränndaler, vindskiveplåtar, fotplåt, hängrännor och stuprör och samverkar med alla de hantverkare som du kan tänkas ha i din bostad samtidigt, eller på ditt företag.

Vi lägger också hela plåttak, så kallat bandtäckning från nock och ner till takfot. Vi kan också göra väggtäckning och inklädning av skorstenar.

Vad kostar det?

De vanligaste frågorna vi får är ”när kan ni komma” och ”vad kostar det”. Det är mycket individuellt vad ett uppdrag kan kosta. Därför är det bästa att vi tillsammans går igenom vad du har behov av så att vi kan lämna ett korrekt pris utifrån det du tänkt dig. Och sätta en tidplan för uppdraget. Vi kan också bidra med en del idéer och tekniska lösningar som du kanske inte själv tänkt på. Välkommen att höra av dig.

Takunderhåll och takbesiktningar

Takunderhåll är viktigt. Inte minst för taksäkerheten. Vi kan se över tak och se till att takstegar, gångbryggor och fästanordningar som ska finnas där är intakta. Detta minskar risken för olyckor vid exempelvis snöskottning och isborttagning, uppdrag vi åtar oss. Oavsett om det gäller en villa eller taket på ditt företag eller en hyresfastighet.

Vi utför även takbesiktningar. Att underhålla taket ökar takets livslängd. Det nordiska klimatet utsätter taken för stora påfrestningar och hårda väderförhållanden. När gjorde du en takbesiktning senast? Tag kontakt med oss så berättar vi mer hur det kan gå till.

Andra typer av uppdrag inom byggnadsplåtslageri:

Vi får ofta andra typer av uppdrag inom byggnadsplåtslageri som inte är kopplat till tak.
Här är några exempel på uppdrag:

  • Inklädnad av trappor
  • Ramper till släpkärra
  • Trappräcke

Har du behov av något uppdrag utfört inom byggnadsplåtslageri?

Tveka inte att höra av dig till oss. Förutom de uppdrag vi redovisar här kan vi tillsammans sitta ner och diskutera en lösning för just dig eller ditt företag. Välkommen att kontakta oss!