Solel

Steca Inverter för omvandling

För att kunna använda solpanelens energi i vårt elnät så måste man omvandla energin från panelen till en brukbar spänning ut på vårt el-nät, detta görs med en omriktare/inverter. Denna hårdvara gör om en varierande DC-volt från panelerna till en godkänd växelspänning för Svenska elnätet.

Tillsammans med Bevegos solcellsmoduler använder vi invertrar från Steca. Denna inverter är en av de bästa på marknaden och är mycket driftsäker med bra garantivillkor. Inverterarna finns i två huvudmodeller och det är 1-fas och 3-fas, dessa finns i storlekar från 1800 W upp till 23000 W.

Invertrarna har också visat sig vara mycket starkare när det gäller att ta emot stora mängder effekt på DC sidan vilket innebär att man kan överlasta en inverter med paneler för att kunna få in stora mängder kWh på nätet utan att behöva gå upp i säkringsklass i mätarskåpet.

Som exempel kan man installera 70 kW paneler på 44 kW inverter och på så sätt få ut ca 70000 kWh/år ur en mickroproduktion på 44kW. Garanti på samtliga invertrar är 5 år som standard och går att förlänga upp till 20 år.

Det enklaste är en display som heter Steca-Grid Vision, den går att montera på vägg någon stans i huset och den kommunicerar via en kabel mellan inverter/inverterar. Den displayen kan då visa exakt vad systemet levererar och hur det fungerar i drift.

Sen finns det mer avancerade system med inbyggda webb- serverar som då stöder åtkomst på internet och i mobiltelefoner. Men naturligtvis kan man också nöja sig med den inbyggda displayen på invertern som innehåller all information man behöver för att se att anläggningen gör det den ska.